Hale sportowe

SZKOŁA NR 64 POZNAŃ

Realizacja polegająca na modernizacji sali gimastycznej pod kątem polepszenia parametrów akustycznych - zastosowano zastosowano sufit akustyczny Ecophon superG 120x60, pod starym stropem klasa odporności A2, zachowując dotychczasowe oświetlenie sali.