Obiekty sakralne

OŁTARZ KOŚCIÓŁ MIĘDZYCHÓD

Wykonanie ołtarza wg. projektu p. Zdzisława Mleczaka. I etap wykonanie podkonstrukcji ze sklejki wodoodpornej w postaci wręg kształtowych. Sklamrowanie pęknięcia ściany kościoła, wykonanie fundamentu i konstrukcji stalowej podtrzymującej ołtarz. Wykonanie po bokach dwóch ścian przeciwpożarowych IR60 z płyt G/K Lafarge zakończonych profilem świetlnym pionowym. Obłożenie podkonstrukcji ołtarza płytami G/K oraz wykończenie i zamocowanie rzeźby wraz z przygotowaniem mocowania.

 • LOKALIZACJA: Międzychód
 • POWIERZCHNIA: 100
 • CZAS WYKONANIA: 30 dni
 • ŚRODKI: Ołtarz, ściany G/K - Lafarge
 • DATA: 0000-00-00

DOM MISYJNO REKOLEKCYJNY W. RODZINY NAZARET

Wykonanie sufitu akustycznego w pomieszczeniach kaplicy oraz sali dydaktycznej. Połączenie dwóch systemów płyt kształtowych firmy Ecophon tj. L-Line, S-Line, Quadro dostosowując sufit do kształtu dachu. Nowoczesne rozwiązanie zastosowane w pomieszczeniu sali dydaktycznej z kaplicą nawiązując do stylistyki kościoła.

 • LOKALIZACJA: Bąblin
 • POWIERZCHNIA: 300
 • CZAS WYKONANIA: 35 dni
 • ŚRODKI: Sufit Ecophon, płyty kształtowe Ecophon L-Line, S-Line
 • DATA: 2008-03-28

KOŚCIÓŁ ŚW. KAZIMIERZA W LESZNIE

Realizacja w obiekcie sakralnym na którą złożył sie zakres prac w postaci wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej Kościoła oraz wykonania sufitu w oparciu o system Ecophon - nadającego wysokie parametry akustyczne firmy STO - natryskowego.

 • LOKALIZACJA: Leszno
 • POWIERZCHNIA: 700
 • CZAS WYKONANIA: oferta
 • ŚRODKI: Sufit akustyczny Ecophon wraz z zabezpieczeniem konstrukcji stalowej
 • DATA: 2006-01-30

PARAFIA PW R.GAUDENTEGO W GNIEŹNIE

Realizacja w obiekcie sakralnym.W zakres prac weszło wykonanie projektu akustycznego wraz z wykonastwem. Przed przystapieniem do prac modernizacyjnych czas pogłosu spadł do 2,2 sekundy. Prace wykonywane były na wysokości 18 metrów od posadzki do 12 metrów. Sufit oddalony od sufitu GK o 4 cm w celu poprawienia parametrów akustycznych - użyto płyt Ecophon Master. Mimo zalecenia wykonania okładzin ściennych Ecophon tyupu TEXONA zrezygnowano z dalszego etapu - ze względu na satysfakcjonujący efekt końcowy.

 • LOKALIZACJA: Gniezno, 22 Lipca 85
 • POWIERZCHNIA: 800
 • CZAS WYKONANIA: 45 dni
 • ŚRODKI: Ecophon Master Alfa w krawędzi F
 • DATA: 2001-03-30

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA POZNAŃ

Realizacja w obiekcie sakralnym na którą składał sie szereg prac remontowych w tym wykonanie konstrukcji dachu między dźwigarami łukowymi, adaptacji akustycznej zgodnie z przedłozonym projektem akustycznym sufitu panelowego Ecophon Master Beta, w klasie B pochłaniania dźwięku. Dzięki temu Parafia została zakwalifikowana do grupy obiektów sakralnych w których odbywać się mogą koncerty organowe.

 • LOKALIZACJA: Poznań, ul. Obozowa
 • POWIERZCHNIA: 950
 • CZAS WYKONANIA: 37 dni
 • ŚRODKI: Panele sufitowo ścienne Ecophon Master Beta
 • DATA: 2004-03-25

KOŚCIÓŁ PW ŚW.OJCA PIO STRZESZYN GRECKI

Wykonano sufit akustyczny typu napinanego wraz z izolacją akustyczną w klasie pochłaniania dźwięku A. Realizacja wykonana wraz projektem akustycznym oraz projektem i pomiarami powykonawczymi dotyczacymi czasu pogłosu w kościele.

 • LOKALIZACJA: Poznań - Strzeszyn Grecki
 • POWIERZCHNIA: 1100m
 • CZAS WYKONANIA:
 • ŚRODKI: Sufi napinany wraz z akustyką
 • DATA: 0000-00-00