Obiekty komercyjne

Oczyszczalnia sciekow lewobrzezna

Wykonanie naprawy sufitu - wytłumienie kotłowni i sali sprężarek na lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków. Praca wykonywana w sposób specyficzny - utrudniony dostęp - montaż sufitu w gotowym obiekcie - po montażu wszystkich urządzeń. Wytłumienie materiałami Ecophon Modus celem wytłumienia emisji hałasu zewnętrznego.