Obiekty sakralne

KOŚCIOŁ pw NIEPOKALANEGO SERCA MARYI - OŁTARZ - w MIĘDZYCHODZIE

Wykonaliśmy integralną część wystroju wnętrza prezbiterium składającego się z giętych płaszczyzn  dekoracyjnych stanowiących tło rzeźby Maryi, jako patrona Kościoła. Ponadto wykonaliśmy zabezpieczenie p-poż ścian prezbiterium.