Hale sportowe

HALA w BARANOWIE. POPRAWA AKUSTYKI SALI SPORTOWEJ

Analiza akustyki sali sportowej w Baranowie wykazała, że sala pod względem oceny warunków akustycznych znajduje się poza klasyfikacją wg warunków pogłosowych: wykazywała bardzo długi czas pogłosu oraz powstawanie tzw." echa trzepoczącego". Zamontowany zgodnie z zaleceniami akustycznymi sufit, zmniejszył czas pogłosu o ok 2 s spełniając tym samym założenia adaptacji akustycznej. Poprawa akustyki ułatwiła iterakcję p-dzy uczniami pozytywnie wpływając na poprawę efektywności naucznia. Niższy poziom tła akustycznego zmniejsza wysiłek głosowy nauczycieli a zwiększone pochłanianie dźwięku w niskich częstotliwościach dodatkowo zwiększa zrozumiałość mowy.