Hale sportowe

ADAPTACJA AKUSTYCZNA SALI GIMNASTYCZNEJ przy LO w ŚRODZIE WLKP.

Finalizujemy nasze prace pozyskane w wyniku wygranego przetargu na  wykonanie adaptacji akustycznej sali sportowej w Środzie Wlkp. Projekt został zrealizowany w ramach realizacji zadania: "Słyszeć skuteczniej, pracować bezpieczniej",  na podstawie częściowego  dofinansowania ZUS w celu utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Trwają jeszcze ostatnie prace i pomiary adaptacji akustycznej na sali.